La neteja energètica de cases


A les cases particulars tot i que no hi tant moviment de gent sempre hi pot haver energies que poden provocar que les persones que hi viuen es trobin a disgust, es per això que es necessari fer neteges periòdiques de tota la casa, per a que l'ambient sigui l'adequat per a la família.


Quan s'ha de fer una neteja?

- Abans d'anar a viure a una casa nova (sigui nova o de 2ª mà).
- 1 cop l'any.
- Sempre que es noti l'ambient carregat.
- Després de festes.


Sempre que es fa una neteja en una casa, es recomanable fer-la també als habitants de la casa, per assegurar que les energies que hi han siguin les adequades.

Preu:

60€ - Sabadell

70€ - Fora de Sabadell