El perquè de les energies:

Tot emet una energia. No totes les energies són iguals. Unes són beneficioses i altres perjudicials. Els éssers vius som influenciables a les emissions de les diferents energies.


Aquestes poden afectar-nos mental, emocional i psicològicament de maneres diferents. Algunes ens aporten equilibri i assossec i unes altres tot el contrari, pertorbació i desequilibri.

 

Igual que captem les energies i ens afecten, aquestes també queden impregnades en els diferents objectes i llocs que la reben. No es tracta en cap concepte de caure en fanatisme ni en obsessions, simplement a adonar-nos del poder que tenim quan diem, pensem o sentim alguna cosa, doncs estem engegant energies que poden construir o destruir.

A Dietètica i Nutrició et proposem diferents tipus de netejes:

-> Neteja energètica per a negocis

Als locals comercials (botigues, restaurants, oficines,...), llocs on entra, surt, hi ha molta gent i molt moviment, hi ha molt moviment d'energies, per això es necessari fer netejes periòdiques de les diferents zones.

Quan s'ha de fer una neteja?

- Abans d'obrir el negoci al públic.

- Dos cops l'any.

- Sempre que es noti l'ambient carregat.

Sempre després de fer una neteja del local es recomanable fer una neteja energètica dels propietaris, per a que totes les energies que hi ha al local siguin les més adequades.

Preus:

- 50€ - 60€

- Abans d'obrir el negoci al públic. - Dos cops l'any. - Sempre que es noti l'ambient carregat. Sempre després de fer una neteja del local es recomanable fer una neteja energètica dels propietaris, per a que totes les energies que hi ha al local siguin les més adequades. Preus: - 50€ - 60€

-> Neteja energètica per a cases

A les cases particulars tot i que no hi tant moviment de gent sempre hi pot haver energies que poden provocar que les persones que hi viuen es trobin a disgust, es per això que es necessari fer neteges periòdiques de tota la casa, per a que l'ambient sigui l'adequat per a la família.


Quan s'ha de fer una neteja?

- Abans d'anar a viure a una casa nova (sigui nova o de 2ª mà).
- 1 cop l'any.
- Sempre que es noti l'ambient carregat.
- Després de festes.


Sempre que es fa una neteja en una casa, es recomanable fer-la també als habitants de la casa, per assegurar que les energies que hi han siguin les adequades.

Preu:

50€ - 60€

-> Neteja energètica de pesones

Les persones igual que els llocs s'impregnen de les energies que les rodejen, també les persones impregnes d'energies els objectes o llocs on es troben, per això l'energia que emetem ha de ser clara i moltes vegades, degut a malalties, emocions negatives, ... les persones ens anem carregan de energies de baix nivell i ens sentim amb algun o varis dels següents símptomes:

- Malestar general

- Canvis d'humor

- Sense energia

- Sense ganes de fer res

- Discussions de manera molt habitual

- ...

Es en aquest moments on es requereix fer una neteja energètica.

Preus:

50€ - 60€