Si la nutrició es important en totes les etapes de la vida, durant l'embaràs i al post part son encara més importants, em de separar aquestes dues etapes en:

- Embaràs: Etapa en la que es necessita un augment de les calories i nutrients per a garantir la formació del fetus. Durant aquesta etapa hi haurà un augment gradual als diferents trimestres.

- Post part: Etapa  a la que es necessita un augment de les calories i nutrients degut a la demana per a l'elaboració de llet, durant aquest temps garantim que la llet incorpora tots els nutrients necessaris per al bebè.

A dietètica i Nutrició et farem una proposta de tractament totalment personalitzada i adaptada a les teves necessitats.

Preus de les consultes:

visita: 75€

Seguiment mensual: 35€